Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dobrcz

Kolorowy pasek

Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Dobrcz, sezon 2009/2010

ODŚNIEŻANIE DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRCZ

Sezon 2009/2010

 

W związku ze zbliżającą się zimą informujemy wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg o zasadach i odpowiedzialności w zakresie odśnieżania dróg:

1. Droga krajowa nr 5 – Świecie – Bydgoszcz – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Świeciu. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich z Grudziądza ul. Konarskiego 41, tel. 056-465-82-76 oraz Zakład Usług Miejskich z Chełmna ul. Przemysłowa 8 tel. 056-686-04-78. Dyżury ZUD nad pracami związanymi z odśnieżaniem będą pełnione przez pracowniów Rejonu w Bazie Materiałowej w Świeciu ul. Łąkowa 1 – tel. /052/ 332-44-91 lub 0-698-629-843. Koordynatorem całości prac wykonywanych przy zimowym utrzymaniu dróg przez w/w jednostki będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Świeciu n/W., ul. Jesionowa 2A – tel. /052/ 332-44-93 lub /052/ 332-44-88.

Utrzymanie wg II standardu

Odśnieżana będzie cała szerokość jezdni wraz z poboczami. Luźny śnieg może leżeć do 4 godz., błoto pośniegowe do 6 godz., a zajeżdżony śnieg może pokrywać jezdnię cienką warstwą, ale nie może ona utrudniać ruchu pojazdów. Zwalczanie śliskości zimowej na całej szerokości jezdni i długości drogi, łącznie z utwardzonymi poboczami. Do likwidacji gołoledzi, szronu i szadzi można przystąpić w ciągu 3 godz. od wystąpienia zjawiska, natomiast do likwidowania śliskości pośniegowej i lodowicy można przystąpić w ciągu 4 godz. od ich wystąpienia.

 

2. Droga krajowa nr 56 Koronowo – Trzeciewiec – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Nakle n/Not ul. Młyńska 5, tel. /052/ 386-51-96. Pracami związanymi z odśnieżaniem będzie zajmowała się Baza Materiałowa z , tel. /052/ 382-24-00; koordynatorem prac będzie Pan Benedykt Jasiek (tel. 698-629-818); Andrzej Najdrowski (tel. 698-629-785), Ryszard Kaliszewski oraz Wiesław Januszewski.

Utrzymanie wg III standardu

Jezdnia odśnieżana będzie na całej szerokości, a posypywane w pierwszej kolejności będą następujące miejsca:

- skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej,

- skrzyżowania z liniami kolejowymi,

- odcinki o pochyleniu powyżej 4,0 %,

- przystanki autobusowe,

- inne miejsca ustalone przez Zarządcę drogi.

W ww. miejscach gołoledź, szron, szadź i lodowica będą usuwane w ciągu 5 godz., a śliskość pośniegowa w ciągu 6 godz. Śnieg luźny i zaspy z jezdni będą usuwane w ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów śniegu. Na drodze mogą występować utrudnienia dla ruchu samochodów osobowych w postaci warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch.

 

 

 

2. Droga wojewódzka nr 256 – Trzeciewiec – Bydgoszcz oraz droga nr 244 – Strzelce Dolne – Borówno należy do utrzymania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, tel. /052/ 381-39-10, 381-37-01. Nadzór nad wykonywaniem prac będzie wykonywać: Pan Benedykt Kaczyński – tel. 609-510-506, Mariusz Gromowski – tel. 663-771-200, Sebastian Małkowski – tel. 663-771-197, Leszek Huppert – tel. 663-771-198, Alicja Miklasz – tel. 052-381-37-01. Wykonawcą usług zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 jest Zakład Usług Komunalnych ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie n. Wisłą. W celu sprawnego kierowania akcją zimową tj. od 01.11.2009r. do 31.03.20010r. w godz. 4:00 – 22:00 w siedzibie RDW w Żołędowie będą pełnione dyżury zimowe. Telefon dyżurny /052/ 381-37-01.

Utrzymanie wg IV standardu

Droga nr 256 Trzeciewiec – Bydgoszcz odśnieżana będzie na całej szerokości, a posypywana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, w tym przypadku góra w Trzęsaczu. Śnieg luźny oraz zaspy będą usuwane w ciągu 8 godz. po ustaniu opadów, a śnieg zajeżdżony i języki śnieżne mogą występować. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

Utrzymanie wg V standardu

Na drodze nr 244 Strzelce Dolne – Borówno jezdnia będzie odśnieżona, a w miejscach zasp śnieżnych wykonywany będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Posypywaniu w pierwszej kolejności podlegać będzie góra w Strzelcach Dolnych. W ciągu 16 godz. od ustania opadów usunięciu podlega śnieg luźny, a zaspy występować mogą do 24 godz. Natomiast gołoledź podlega usunięciu w miejscach wyznaczonych w ciągu 8 godz. od stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg i naboje śnieżne, dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godzin.

3. Drogi powiatowe żą do utrzymania przez Wydział Dróg Powiatowych w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3. Pracami przy zimowym utrzymaniu dróg będą: dyrektor wydziału Pan Roman Meger – tel. /052/ 583-54-33, pracownicy wydziału: Pan Dariusz Czyżewski, Grzegorz Rybicki tel. /052/ 583-54-34; Grażyna Kędzierska, Janusz Rogalski tel. /052/ 583-54-17; Marzena Zielińska, Jarosław Puls tel. /052/ 583-54-35, oraz pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Tomasz Federowicz tel. /052/ 583-54-56. Całodobowo udostępniony jest telelefon nr 0-511-406-820

 

Utrzymanie wg IV standardu (zasady jak wyżej)

Utrzymaniu w tym standardzie podlega droga powiatowa nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku od km 5,1 do km 6,1.

Utrzymanie wg V standardu (zasady jak wyżej)

Utrzymaniu w tym standardzie podlegają wyznaczone odcinki dróg powiatowych nr: 1268 C Serock – Stronno(odcinek od km 1,79 do km 7,918), 1267 C Wudzyn – Pruszcz (odcinek od km 0,00 do km 3,00), 1501 C Pyszczyn-Suponin (odcinek od km 2,747 do km 7,380), 1502 C Kotomierz – Dobrcz (odcinek od km 0,00 do km 2,05), 1503 C Sienno – Dobrcz (odcinek od km 0,00 do km 1,85), 1504 C Trzebień – Niemcz-Bydgoszcz (odcinek od km 1,521 do km 9,678), 1505 C Dobrcz-Borówno (odcinek od km 0,00 do km 4,55).

Utrzymanie wg VI standardu

Utrzymaniu w tym standardzie podlegają wyznaczone odcinki dróg powiatowych nr: 1270 C Pruszcz-Trzebień, 1269C Nieciszewo-Trzebień, 1295 C Topolno-Trzeciewiec, 1501 C Pyszczyn – Suponin, 1504 C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz, 1506 C Kusowo-Gądecz, 1507 C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz.

Utrzymanie dróg wg VI standardu dopuszcza występowanie zaśnieżonej jezdni. W zależności od potrzeb prowadzi się interwencyjne odśnieżanie. Jezdnie posypywane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd drogi. Na jezdni może występować luźny, zajeżdżony śnieg oraz naboje śnieżne. Zaspy mogą występować do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu

.

Odcinki dróg objęte posypywaniem:

- nr 1295 C Topolno-Trzeciewiec – spadek powyżej 10% w Kozielcu (odcinek od km 1,5 do km 2,3)

- nr 1504 C – Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz – przejazd kolejowy w Trzebieniu

- nr 1505 C Dobrcz- Borówno odcinek od km 1,990 do km 4,550 .

4. Drogi gminne podlegają odśnieżaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, tel. /052/ 381-89-92, 381-89-24. Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg pełni Urząd Gminy w Dobrczu: Kierownik Referatu Pani Wanda Przybył tel. /052/ 364-80-44, pracownik merytoryczny ds. dróg Katarzyna Ruszkowska tel. /052/ 364-80-45, sekretariat /052/ 364-80-10. Koordynatorem wykonywanych prac jest Pan Tomasz Kurzawski tel. 0604-480-545 oraz Józef Chyła tel. 600-197-499.

 

Drogi utrzymywane będą wg V standardu (zasady jak wyżej).

W pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi, którymi jeżdżą autobusy szkolne (szczegółówich informacji może udzielić Pan Tomasz Kurzawski tel. 0604-480-545):

- Dobrcz – Borówno - Kusowo – Gądecz - Włóki - Dobrcz;

- Dobrcz-Strzelce Górne-Strzelce Dolne-Trzęsacz-Dobrcz

- Dobrcz-Sienno-Włoki-Kozielec-Suponin-Trzeciewiec-Trzęsacz-Włóki-Dobrcz

- Dobrcz - Borówno - Kusowo - Gądecz - Włóki - Dobrcz - Strzelce Górne - Strzelce Dolne - Trzęsacz - Dobrcz

- Dobrcz - Stary Jasiniec – Aleksandrowiec – Karolewo – Wudzynek – Wudzyn

- Wudzyn – Wudzynek – Trzebień – Kotomierz

- Kotomierz – Trzebień – Wudzynek – Wudzyn – Wudzynek – Karolewo – Aleksandrowiec – Stary Jasiniec – Stronno - Kotomierz

- Kotomierz – Trzebień – Wudzynek – Wudzyn

- Wudzyn – Wudzynek – Karolewo – Stronno – Aleksandrowiec – Stary Jasiniec – Dobrcz

- Dobrcz – Kotomierz – Karczemka – Stronno – Wudzyn – Karolewo – Kotomierz – Sienno - Kotomierz – Pyszczyn – Kotomierz – Dobrcz

- Dobrcz – Kotomierz – Sienno – Karolewo – Stronno – Pyszczyn – Kotomierz – Karolewo – Stronno – Pyszczyn – Kotomierz – Dobrcz

- Dobrcz – Sienno – Trzeciewiec – Dobrcz – Trzeciewiec – Suponin – Kozielec – Włóki – Dobrcz

- Dobrcz -Sienno – Włóki – Kozielec – Suponin – Trzeciewiec – Dobrcz

- Dobrcz – Kotomierz – Karczemka – Stronno – Wudzyn – Karolewo – Kotomierz – Sienno – Kotomierz – Pyszczyn - Pyszczyn - Kotomierz – Dobrcz

- Dobrcz – Kotomierz – Sienno – Karolewo – Stronno – Pyszczyn – Kotomierz – Karolewo – Stronno – Pyszczyn – Kotomierz – Dobrcz

- Dobrcz – Sienno – Trzeciewiec – Dobrcz – Trzeciewiec – Suponin – Kozielec – Włóki – Dobrcz

- Dobrcz – Sienno -Włóki – Kozielec - Suponin – Trzeciewiec - Dobrcz

wyk. K.R.

TELEFONY ALARMOWE

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobrcz

Droga krajowa nr 5 – Świecie– Bydgoszcz – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Świeciu. Zimowe utrzymanie dróg będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Miejskich z Grudziądza ul. Konarskiego 41, tel. 056-465-82-76 oraz Zakład Usług Miejskich z Chełmna ul. Przemysłowa 8 tel. 056-686-04-78. Dyżury ZUD nad pracami związanymi z odśnieżaniem będą pełnione przez pracowniów Rejonu w Bazie Materiałowej w Świeciu ul. Łąkowa 1 – tel. /052/ 332-44-91 lub 0-698-629-843. Koordynatorem całości prac wykonywanych przy zimowym utrzymaniu dróg przez w/w jednostki będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Świeciu n/W., ul. Jesionowa 2A – tel. /052/ 332-44-93 lub /052/ 332-44-88.

Droga krajowa nr 56 Koronowo – Trzeciewiec – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Nakle n/Not ul. Młyńska 5, tel. /052/ 386-51-96. Pracami związanymi z odśnieżaniem będzie zajmowała się Baza Materiałowa z Koronowa, tel. /052/ 382-24-00; koordynatorem prac będzie Pan Benedykt Jasiek (tel. 698-629-818); Andrzej Najdrowski (tel. 698-629-785), Ryszard Kaliszewski oraz Wiesław Januszewski.

Droga wojewódzka nr 256 – Trzeciewiec – Bydgoszcz oraz droga nr 244 – Strzelce Dolne – Borówno

należy do utrzymania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, tel. /052/ 381-39-10, 381-37-01. Nadzór nad wykonywaniem prac będzie wykonywać: Pan Benedykt Kaczyński – tel. 609-510-506, Mariusz Gromowski – tel. 663-771-200, Sebastian Małkowski – tel. 663-771-197, Leszek Huppert – tel. 663-771-198, Alicja Miklasz – tel. 052-381-37-01. Wykonawcą usług zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 jest Zakład Usług Komunalnych ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie n. Wisłą. W celu sprawnego kierowania akcją zimową tj. od 01.11.2009r. do 31.03.20010r. w godz. 4:00 – 22:00 w siedzibie RDW w Żołędowie będą pełnione dyżury zimowe. Telefon dyżurny /052/ 381-37-01.

Drogi powiatowe należą do utrzymania przez Wydział Dróg Powiatowych w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3. Pracami przy zimowym utrzymaniu dróg będą: dyrektor wydziału Pan Roman Meger – tel. /052/ 583-54-33, pracownicy wydziału: Pan Dariusz Czyżewski, Grzegorz Rybicki tel. /052/ 583-54-34; Grażyna Kędzierska, Janusz Rogalski tel. /052/ 583-54-17; Marzena Zielińska, Jarosław Puls tel. /052/ 583-54-35, oraz pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Tomasz Federowicz tel. /052/ 583-54-56. Całodobowo udostępniony jest telelefon nr 0-511-406-820

Drogi gminne podlegają odśnieżaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, tel. /052/ 381-89-92, 381-89-24. Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg pełni Urząd Gminy w Dobrczu: Kierownik Referatu Pani Wanda Przybył tel. /052/ 364-80-44, pracownik merytoryczny ds. dróg Katarzyna Ruszkowska tel. /052/ 364-80-45, sekretariat /052/ 364-80-10. Koordynatorem wykonywanych prac jest Pan Tomasz Kurzawski tel. 0604-480-545 oraz Józef Chyła tel. 600-197-499.

 

 

 

 

 

 

KR

Załączniki

mapa zimowego utrzymania drog wojewodzkich (846kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan znimowego utrzymania drog powiatowych (829.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gen insp. drog i autostrad rejon swiecie - mapa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan drog na terenie Gminy Dobrcz (214.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Karbowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Karbowski
Data wprowadzenia:2009-11-12 11:18:51
Opublikował:Dariusz Karbowski
Data publikacji:2009-11-17 09:56:33
Ostatnia zmiana:2010-02-10 14:16:25
Ilość wyświetleń:4680

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij