Zamknij okno Drukuj dokument

Charakterystyka Gminy

 

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 13.041 ha z tego użytki rolne to 10.483 ha (czyli 81 % ogółu powierzchni), grunty orne - 9.394 ha. Użytki leśne to okolo 7 % powierzchni.  Grunty można ogólnie zaliczyć do gleb średniej wartości użytkowo - rolniczej. Ponad połowę stanowią grunty klasy IIIb i IVa. Część powierzchni gminy zajmuje Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisly.
Gmina Dobrcz stanowi 9,35 % powierzchni powiatu bydgoskiego.

Gminę Dobrcz zamieszkuje 11 438  mieszkańców (dane z 31 grudnia  2018 r.)


Gmina Dobrcz podzielona jest na 21 sołectw.  W ich skład wchodzą 32 miejscowości.
Największym pod wzgledem zajmowanej powierzchni jest sołectwo Magdalenka , natomiast najmniejszy teren zajmuje Augustowo .


Na terenie gminy znajdują się:

 Szkoły Podstawowe : Borówno,Dobrcz, Kotomierz, Strzelce Górne, Kozielec, Wudzyn
 
 oraz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. 

 Pięć parafii: Dobrcz, Kotomierz, Strzelce Górne, Włóki, Wudzyn.

Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:
magistrala kolejowa, łaczaca Śląsk z portami Trójmiasta oraz droga krajowa z Wybrzeża Gdańskiego do Bydgoszczy i dalej do Poznania i Wrocławia.
Przyczynia się to , obok bliskości dużej aglomeracji bydgoskiej , do rozwoju szeregu zakładów i stopniowej zmiany charakteru gminy na najbardziej obecnie pożądany  - wielofunkcyjny.


Wykaz liczby mieszkańców - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.   : 

LP
 
 
 
Nazwa sołectwa
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
Liczba mieszkańców każdej miejscowości
Razem liczba mieszkańców
1 
Augustowo
Augustowo
216
216
2
Borówno
Borówno
691
887
Aleksandrowo
196
3
Dobrcz
Dobrcz
1748
1932
Pauliny
184
4
Gądecz
Gądecz
278
278
5
Kotomierz
Kotomierz
(z częścią Sienna)
Kotomierz 1047
1145 sołectwo
część Sienna 98
6
Kozielec
Kozielec
217
217
7
Kusowo
Kusowo
484
484
8
Magdalenka
Magdalenka
119
329
Marcelewo
74
Pyszczyn
136
9
Nekla
Nekla
341
390
Linówiec
49
10
Sienno
Sienno
(część w sołectwie Kotomierz)
602 jako sołectwo
602 sołectwo
11
Stronno
Stronno
870
870
12
Strzelce Dolne
Strzelce Dolne
224
224
13
Strzelce Górne
Strzelce Górne
777
777
14
Suponin
Suponin
169
169
15
Trzebień
Trzebień
266
266
16
Trzeciewiec
Trzeciewiec
463
463
17
Trzęsacz
Trzęsacz
264
275
Zła Wieś
11
18
Włóki
Włóki
231
285
Chełmszczonka
7
Hutna Wieś
47
19
Wudzyn
Wudzyn
885
975
Aleksandrowiec
90
20
Wudzynek
Wudzynek
323
442
Karolewo
119
21
Zalesie
Zalesie
129
212
Karczemka
83
 
RAZEM
 
 
11 438
 

Załączniki

mapa_gminy_dobrcz (2.6MB)    

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Karbowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Karbowski
Data wprowadzenia:2006-07-24 08:00:07
Opublikował:Dariusz Karbowski
Data publikacji:2006-07-24 08:01:20
Ostatnia zmiana:2019-01-08 08:55:23
Ilość wyświetleń:11853