Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak
Szczegóły 1/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 050210 C Augustowo - droga krajowa nr 5, gmina Dobrcz, województwo kujawsko - pomorskie, na odcinku o długości około 1,8 km. RNP.6220.6.2012
Szczegóły 2/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja polegająca na budowie z płyty obornickiej i prowadzeniu warsztatu samochodowego jednostanowiskowego. RNP.6220.7.2012
Szczegóły 3/2012 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Wykonanie melioracji nieuzytków i ich zagospodarowaniua pomelioracyjnego metodą pełnej uprawy na powierzchni 33,0 ha na nieruchomości nr 65/44 obręb ewidencyjny Sienno. RNP.6220.12.2012
Szczegóły 4/2012 Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania. RNP.6721.1.2012
Szczegóły 5/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ- 42-1-D-2/12 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka. RNP.6721.1.2012
Szczegóły 6/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.411.88.2010.KJ Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka. RNP.6721.1.2012
Szczegóły 7/2012 Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania. RNP.6721.2.2012
Szczegóły 8/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.411.88.2010.KJ Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka RNP.6721.1.2012
Szczegóły 9/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ- 42-1-D-2/12 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka. RNP.6721.1.2012
Szczegóły 10/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.411.85.2010.KJ Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie RNP.6721.2.2012
Szczegóły 11/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ- 42-1-D-1/12 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie. RNP.6721.2.2012
Szczegóły 12/2012 Prognoza oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka. RNP.6721.1.2012
Szczegóły 13/2012 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka. RNP.6721.1.2012
Szczegóły 14/2012 Postanowienie Wójta Gminy Dbrcz z dnia 08.11.2012 r. znak RNP.6220.12.2012 Postanowienie w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu melioracji nieużytkow i zagospodarowania pomelioracyjnego metodą pelnej uprawy na powierzchni 33 ha na działce nr 65/44 ob. Sienno. RNP.6220.12.2012
Szczegóły 15/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrcz z dnia 03.12.2012 r. nr RNP.6220.12.2012 Wójt Gminy Dobrcz stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na wykonaniu meliorachji nieużytków i ich zagospodarowania pomelioracyjnego metoda pełnej uprawy na pow. 33 ha, planowanego do wykonaia na działce nr 65/44 ob.Sienno. RNP.6220.12.2012
Szczegóły 16/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedsięwzięcie polegające na zbióre zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego planowane doo realizacji na części działki ewid. nr 35/1 adres: Karczemka 17, gmina Dobrcz. RNP.6220.13.2012
Szczegóły 17/2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczący części wsi Strzelce Dolne.
Szczegóły 18/2013 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie RNP.6721.2.2012
Szczegóły 19/2013 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczacego wski Kotomierz i Zalesie. RNP.6721.2.2012
Szczegóły 20/2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismo znak N.NZ-42-1-D-2/12 Uzyskanie uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka RNP.6721.1.2012
Szczegóły 21/2012 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny NNZ.9022.3.321.2012 Uzyskanie uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka RNP.6721.1.2012
Szczegóły 22/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.410.369.2012.KJ Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka RNP.6721.1.2012
Szczegóły 23/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.610.97.2012.KJ Uzyskanie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka RNP.6721.1.2012
Szczegóły 24/2013 Punkt skupu surowców wtórnych planowany do utowrzenia na działce ewidencyjnej nr 151/4 w Dobrczu, ulica Długa 77. Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu surowców wtórnych (zbieranie odpadów złomu, makulatury, tworzyw sztucznych i drewna). RNP.622.3.2013
Szczegóły 25/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja polegająca na wykonaniu melioracji nieużytków i ich zagospodarowania pomelioracyjnego metodą pełnej uprawy na części o powierzchni 33 ha nieruchomości nr 65/44 obręb Sienno, gmina Dobrcz, RNP.6220.8.2012
<12345678910...1718> Znaleziono: 429

Powrót