Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dobrcz

Kolorowy pasek

Odpowiedz na wniosek z 27.12.2005 o udzielenie informacji publicznej.Odpowiadając na wniosek z 27.12.2005 r. o udzielenie informacji publicznej
zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 27.02.2006 r. przekazałem do załatwienia
w/w wniosek w zakresie pkt.l i 12 do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.
W pozostałej części udostępniamy dokumenty wnioskowane w pkt.2
dotyczące hali sportowej. Natomiast uprasza się o uściślenie: o jakie prace i w jakim
okresie zlecone w Szkole Podstawowej w Dobrczu chodzi wnioskodawcom?
Uściślenie to, jest konieczne w celu wyszukania materiału i udzielenia
odpowiedzi.
Odpowiadając na pkt 3 wniosku informuję, że zostały udostępnione
dokumenty dotyczące budowy hali sportowej. Natomiast w celu prawidłowej
realizacji wniosku o udostępnienie umów i zleceń przy pracach związanych z
„pracami kanalizacyjnymi oraz drogowymi"- proszę o wskazanie : jakie prace
kanalizacyjne i drogowe oraz jaki okres ich wykonywania wnioskodawcy mieli na
myśli, oczyma to być np. okres od 1990 r. czy jakiś inny?
Realizując pkt 4 wniosku udostępniam wnioskowaną umowę i jednocześnie
informuję, że określenia użyte w umowach są synonimami i nie ma to żadnego
znaczenia w tym przypadku.
Odpowiadając na pkt 5-7 informuję, że udzielającemu informacji nie są znane
przypadki wskazane we wniosku a odpowiadając na pkt 8 przekazuję dostępną
dokumentację związaną z wykonaniem wodociągów w Dobrczu i Stronnic.
Realizując pkt 9 wniosku stwierdzić należy, iż tut. organowi nie jest znany
fakt istnienia jakiegokolwiek wpływu wygrywania przetargów przez jakąkolwiek
firmę na zawieranie umów z Zakładem Usług Komunalnych w Dobrczu. Jeżeli
natomiast wnioskodawcom znany jest fakt istnienia jakiegokolwiek wzajemnego
wpływu na w/w przypadki - prosimy o informację w tej sprawie.
Gmina nie dysponuje odrębnym sprawozdaniem ze sprzedaży mienia
gminnego za lata 1999-2005 i uzyskanych dochodach z tego tytułu. Dane o stanie
mienia komunalnego i dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego w danym roku
budżetowym są dostępne w corocznych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy
i zostały w tej formie udostępnione.
Informuję również, że stan majątku Wójta Gminy ( jak i in. osób
zobowiązanych ) jest upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w
formie i zakresie określonym ustawą. Żądanie sporządzenia wykazu opisanego w pkt
11 wniosku wykracza poza definicję informacji publicznej i nie ma z nią nic
wspólnego.

Załączniki

Umowa-01.02.2001 (311.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa-02-01.00 (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-06.08.00 (156.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-1.10..99 (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-10.12.99 (233.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-165_00_162 (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-165-00-162 (262.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-2.10.2000 (284.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-20.12.1999 (562.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-27.07.2001 (365.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-3.05.99 (292kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-49_00 (118.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa-zlecenie-1.03.2000 (73kB) Zapisz dokument  
Umowa-zlecenie-1.03.2000b (36.8kB) Zapisz dokument  
Umowa-zlecenie-z-6.01.2000 (71.4kB) Zapisz dokument  
Umowa-zlecenie-z-6.01.2000a (45.3kB) Zapisz dokument  
wniosek00023 (90.3kB) Zapisz dokument  
wniosek00024 (254.1kB) Zapisz dokument  
faktura81 (173.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura80 (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura79 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura78 (170.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura77 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura76 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura75 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura74 (333.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura73 (622.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura72 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura71 (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura70 (253.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura69 (276.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura68 (246.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura67 (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura66 (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura65 (248.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura64 (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura62 (316.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura61 (366.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura59 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura58 (275.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura57 (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura56 (352.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura55 (432.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura54 (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura53 (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura52 (422.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura51 (428.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura50 (183.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura49 (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura48 (924kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura47 (204.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura46 (323.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura45 (211.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura44 (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura42 (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura41 (153.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura40 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura39 (266.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura38 (251.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura37 (926.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura36 (346.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura35 (155.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura34 (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura33 (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura32 (623.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura31 (623.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura30 (778.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura29 (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura28 (484.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura27 (646.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura26 (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura25 (258.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura24 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura23 (778.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura22 (8.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura21 (202.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura20 (889.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura19 (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura18 (158.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura17 (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura16 (269.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura15 (151.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura14 (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura13 (707.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura12 (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura11 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura10 (727kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura9 (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura8 (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura7 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura6 (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura5 (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura4 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura3 (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura2 (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura1 (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
faktura972_05 (46.3kB) Zapisz dokument  
faktura972_05_1 (60.3kB) Zapisz dokument  
faktura972_05_2 (45.9kB) Zapisz dokument  
lista_plac_1_2 (31.5kB) Zapisz dokument  
lista_plac_2_1 (61.3kB) Zapisz dokument  
lista_plac_2_2 (56.6kB) Zapisz dokument  
Odpowiedz na wniosek (110.3kB) Zapisz dokument  
postanowienie (29.5kB) Zapisz dokument  
Rachunek1_1 (34kB) Zapisz dokument  
Rachunek1_1a (34kB) Zapisz dokument  
Rachunek1_2 (35.4kB) Zapisz dokument  
Rachunek1_2b (35.4kB) Zapisz dokument  
Rachunek2_1 (33.4kB) Zapisz dokument  
Rachunek2_2 (31.7kB) Zapisz dokument  
Rachunek3_1 (35.7kB) Zapisz dokument  
Rachunek3_3 (32.1kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie01 (68.1kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie02 (62.2kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie04 (72kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie05 (67.5kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie06 (77.5kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie07 (75.4kB) Zapisz dokument  
sprawozdanie08 (82.9kB) Zapisz dokument  
uchwala rady Gminy 164-2000 (38.6kB) Zapisz dokument  
postanowienie (226.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie_2 (245.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie_3 (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie_4 (252.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie_5 (241.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Karbowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Karbowski
Data wprowadzenia:2006-07-12 12:13:27
Opublikował:Dariusz Karbowski
Data publikacji:2006-07-12 13:24:22
Ostatnia zmiana:2006-07-14 11:19:57
Ilość wyświetleń:3323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij