Ryszard Taper
Karczemka 2
607-974-499
r.taper@dobrcz.pl

Członkowie rady sołeckiej:

Ewa Taper
Emilia Kolano
Dariusz Brykalski
Stanisław Ratka
Krzysztof Radecki
Edwin Stachowicz

W skład sołectwa Zalesie wchodzą wsie Zalesie i Karczemka. Sołectwo obejmuje obszar 163 ha.