Wójt Gminy Dobrcz ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw dróg.