Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 164 - GMINA jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
Gmina ma osobowość prawną, przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe, a samodzielność podlega ochronie sądowej.
W myśl art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wspólnotę samorządową jednostek samorządu terytorialnego, a więc również gminy, tworzy ogół jej mieszkańców.
Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Organami gminy to są:

  1.  Rada Gminy (organ stanowiący i kontrolny),
  2.  Wójt Gminy (organ wykonawczy).

 Podstawy ustrojowe gminy określone w Konstytucji rozwija ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn zm.).


Statut Gminy
Zgodnie z art.3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej Statut.
Aktualny Statut Gminy Dobrcz został przyjęty na mocy  Uchwały  nr XX/145/2020 Rady Gminy Dobrcz  z dnia 30 czerwca 2020 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 lipca 2020 r. pod poz. 3592.
Zmiany Statutu Gminy Dobrcz zostały przyjęte na mocy  Uchwały nr XXXI/274/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 1 kwietnia 2021 r. pod poz. 1686.

Statut Gminy Dobrcz - plik do pobrania
Statut Gminy Dobrcz zmiany - plik do pobrania


Herb Gminy Dobrcz

Herb Gminy Dobrcz został zatwierdzony w 1998 roku z okazji 65 rocznicy powstania Gminy.
Tarcza herbowa dzielona jest w skos, z lewej do prawej strony; pierwsze pole zielone, na nim trzy dojrzałe kłosy pszenicy, drugie pole srebrne, na nim symbole: trzy serca, dwie strzały i miecz.

Znaczenie symboli:

Kłos - praca w pocie czoła, obowiązek pracy na ziemi, symbol obfitości i dostatku
Miecz - symbol mocy ducha i miłości, symbol zręczności
Serca z płomieniami - symbol Trzech Cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości
Liczba 3 - symbol doskonałości wszystkich spraw duchowych
Barwa biała - przedstawia życie i jego źródło, jest wyrazem prawdy i jedności oraz zwycięstwa dobra nad złem, jest symbolem czystości, niewinności moralnej i pokoju
Barwa zielona - symbol życia
Barwa żółta - barwa umiłowania ziemi i dóbr stworzonych
Barwa srebrna - symbol czystości, niewinności  

Herb Gminy Dobrcz - plik do pobrania