Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych".

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych tj.: o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych będą składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych opublikowany na Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia >>>> https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow