Dnia 28.10.2019 komisja przetargowa dokonała otwarcia otrzymanych ofert, a ich zestawienie opublikowano.

 W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 22.10.2019 opublikowanego w dniu 23.10.2019, oraz opublikowaniem zmian SIWZ oraz dokumentach towarzyszących na portalu UZP w dniu 23.10.2019 zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert, ponieważ zmiana została opublikowana krótko po rozpoczęciu biegu publikacji ogłoszenia, zatem każdy z potencjalnych dostawców może zareagować na zmiany.

Dnia 29.10.2019 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, poinformowano uczestników postępowania, oraz opublikowano na stronie internetowej.