Położenie Gminy Dobrcz

Gmina Dobrcz położona jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim.
Jest jedną z ośmiu gmin tego powiatu. Leży w jego północno-wschodniej części.
Od strony południowej graniczy z Gminą Osielsko i na niewielkim skrawku obszaru z Miastem Bydgoszcz .
Od południowego zachodu sąsiaduje z Gminą Kronowo, od strony północnej okala ją Gmina Pruszcz z powiatu świeckiego.
Wschodnim sąsiadem jest zaś Gmina Dąbrowa Chełmińska i Gmina Unisław.
Jednakże granica z tymi dwoma gminami biegnie na rzece Wisła i nie ma bezpośredniego połączenia lądowego.

 


 Charakterystyka Gminy

Gmina Dobrcz rozciąga się na obszarze 130 km2 i stanowi 9,35 % powierzchni powiatu bydgoskiego.  

Największa część Gminy zajmują użytki rolne, bowiem aż 10.483 ha. Stanowi to ok. 82 % ogółu powierzchni Gminy, z czego grunty orne rozciągają się na 9.394 ha. W strukturze tej grunty orne dominują, zajmujące prawie 88% powierzchni użytków rolnych. Tylko 5% stanowią łąki, a niespełna 2% -pastwiska.
Użytki leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione to ok. 1 tys. ha to około 7,5 % powierzchni. Grunty pod wodami -zajmują 359 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane -zajmują około 600 ha, nieużytki ponad 300 ha.
Grunty można ogólnie zaliczyć do gleb średniej wartości użytkowo - rolniczej. Ponad połowę stanowią grunty klasy IIIb i IVa. 

Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portami Trójmiasta oraz droga krajowa z Wybrzeża Gdańskiego do Bydgoszczy i dalej do Poznania i Wrocławia

Bezpośrednio sąsiedztwo Bydgoszczy oraz obszar gruntów rolnych determinuje kierunek rozwoju gminy. Łączą się tu funkcje rolnicze i aglomeracji miejskiej. Od lat systematycznie wzrasta urbanizacja terenów i co za tym w dość szybkim tempie zwiększa się liczba ludności.

Gmina Dobrcz podzielona jest na  21 sołectw. W ich skład wchodzą 32 miejscowości.
Największym pod względem zajmowanej powierzchni jest Sołectwo Magdalenka, natomiast najmniejszy teren zajmuje Sołectwo Augustowo.

obrazek

 

Liczba ludności

Gminę Dobrcz zamieszkuje niemal 11,5 tysiąca mieszkańców. Liczba ludności systematycznie w znaczącym stopniu wzrasta.  Wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego Gmina Dobrcz plasuje się na 44 pozycji, a jeśli uwzględni się wyłącznie 127 gmin wiejskich, zajmuje 14 miejsce.
Bardzo wysoki jest również wskaźnik gęstości zaludnienia. Jest jednym z najwyższych na terenach wiejskich województwa i wynosi 89 osób/km2. Jest niemal dwukrotnie wyższy  od przeciętnego wskaźnika spotykanego na terenach wiejskich, który wynosi 48 osób/km2.

Zmiany liczby ludności w Gminie Dobrcz w latach 1990-2020
(wg liczby osób zameldowanych na stałe)

 

Rok Do 18 lat Dorosli

Liczba

mieszkańców

1999 2131 5259 7390
2000 2082 5391 7473
2001 2054 5584 7638
2002 2042 5746 7788
2003 2038 5963 8001
2004 2038 6182 8220
2005 2059 6386 8445
2006 2062 6560 8622
2007 2104 6775 8879
2008 2142 6972 9114
2009 2183 7218 9401
2010 2232 7401 9633
2011 2261 7658 9919
2012 2294 7892 10186
2013 2348 8131 10479
2014 2361 8376 10737
2015 2389 8504 10893
2016 2429 8621 11050
2017 2446 8783 11229
2018 2475 8860 11335
2019 2621 9130 11751
2020 2640 9248 11888

 

 

 

Rok Kobiety Mężczyźni

Liczba

mieszkańców

1999 3675 3715 7390
2000 3727 3746 7473
2001 3809 3829 7638
2002 3896 3892 7788
2003 4000 4001 8001
2004 4116 4104 8220
2005 4246 4199 8445
2006 4331 4291 8622
2007 4462 4417 8879
2008 4579 4535 9114
2009 4724 4677 9401
2010 4844 4789 9633
2011 4984 4935 9919
2012 5135 5051 10186
2013 5294 5185 10479
2014 5439 5298 10837
2015 5528 5365 10893
2016 5611 5439 11050
2017 5701 5528 11229
2018 5745 5590 11335
2019 6002 5749 11751
2020 6020 5868 11888

 

 

 Wykaz liczby mieszkańców - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.   : 

 

L.p. Nazwa sołectwa Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Liczba mieszkańców w miejscowości Liczba mieszkańców w sołectwie
1. Augustowo Augustowo 205 205
2. Borówno Borówno 783 1042
Aleksandrowo 259
3. Dobrcz Dobrcz 1991 2139
Pauliny 138
4. Gądecz Gądecz 255 255
5. Kotomierz Kotomierz z częścią Sienna

Kotomierz 1002

plus część Sienna

1077 sołectwo
6. Kozielec Kozielec 251 251
7. Kusowo Kusowo 465 465
8. Magdalenka Magdalenka 123 353
Marcelewo 68
Pyszczyn 162
9. Nekla Nekla 525 612
Linówiec 87
10. Sienno Sienno (część w sołectwie Kotomierz) 715 jako sołectwo 640 sołectwo
11. Stronno Stronno 953 953
12. Strzelce Dolne Strzelce Dolne 211 211
13. Strzelce Górne Strzelce Górne 911 911
14. Suponin Suponin 169 169
15. Trzebień Trzebień 259 259
16. Trzeciewiec Trzeciewiec 435 435
17. Trzęsacz Trzęsacz 269 278
Zła Wieś 10
18. Włóki Włóki 227 315

Chełmszczanka

6
Hutna Wieś 82
19. Wudzyn Wudzyn 935 1016
Aleksandrowiec 81
20. Wudzynek Wudzynek 306 4425
Karolewo 119
21. Zalesie Zalesie 136 214
Karczemka 78
  Ogółem     12 215

 

Informacje statystyczne na temat Gminy Dobrcz dostępne są m.in. na stronie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

 

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek