Leszek Zwara
Włóki 29
512-245-932
l.zwara@dobrcz.pl

Członkowie rady sołeckiej:

Teresa Lewandowska
Zbigniew Widurski
Rafał Perlik
Marcin Mes
Laura Borowska
Tomasz Leśniewski

W skład sołectwa Włóki wchodzą wsie Włóki, Chełmszczonka, Hutna Wieś. Sołectwo obejmuje obszar 738 ha.