Klara Nowakowska
Wudzyn ul. Lipowa 32
692-449-311
k.nowakowska@dobrcz.pl

Członkowie rady sołeckiej:

Rafał Szulc
Zofia Szweda
Joanna Kamińska
Wojciech Latos
Jacek Musiał
Barbara Nowacka

W skład sołectwa Wudzyn wchodzi wieś Wudzyn. Sołectwo obejmuje obszar 792 ha.