Tadeusz Hyjek
Trzęsacz 15
506-835-075
t.hyjek@dobrcz.pl

Członkowie rady sołeckiej:

Zbigniew Barański
Krzysztof Kupczyk
Krystyna Mądra
Jadwiga Jagodzińska
 

W skład sołectwa Trzęsacz wchodzą wsie Trzęsacz i Zła Wieś. Sołectwo obejmuje obszar 625 ha.