Edward Nawrocki
Trzeciewiec 63 B
501-468-879
e.nawrocki@dobrcz.pl

Członkowie rady sołeckiej:

Wiesław Bagniewski
Wiesław Kiedrowicz
Anna Cerajewska
Kazimierz Muszyński
Jacek Odya

W skład sołectwa Trzeciewiec wchodzi wieś Trzeciewiec. Sołectwo obejmuje obszar 438 ha.