Roman Wiśniewski
Trzebień 47
537-257-727
r.wisniewski@dobrcz.pl

Skład rady sołeckiej:

Andrzej Kocoń
Barbara Mikołajewska
Anna Szymańska
Przemysław Fałek
Elżbieta Miodowska

W skład sołectwa Trzebień wchodzi wieś Trzebień. Sołectwo obejmuje obszar 473 ha.