Marzena Żmuda-Czekaj
Suponin 25
506-180-363
m.zmuda-czekaj@dobrcz.pl

Członkowie rady sołeckiej:

Grzegorz Burczyński
Kazimierz Goryński
Hanna Górska
Katarzyna Górska
Piotr Niemczyk

W skład sołectwa Suponin wchodzi wieś Suponin. Sołectwo obejmuje obszar 477 ha.