21 kwietnia 2024 r. w dniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy - wejście do lokalu wyborczego – Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Szkole Podstawowej w Wudzynie znajduje się od frontu budynku, a dodatkowe wejście dla osób z niepełnosprawnościami z tyłu budynku. 

Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Dobrcz 21 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów - Rady Gminy Dobrcz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów - Wójta Gminy Dobrcz

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrczu o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. – Wójt Gminy Dobrcz

Informacja Wójta Gminy Dobrcz o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrczu o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dobrcz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrczu o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Gminy Dobrcz

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu Bydgoskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrczu.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Bydgoskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.

Informacja udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Wniosek o udzielenie informacji ze spisu wyborców

Klauzula informacyjna udostępnienie spisu