Informacja Wójta Gminy Dobrcz

Zgodnie z treścią ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
(Dz. U. z 02.11.2022 r., poz. 2236) informuję, że Gmina Dobrcz przystępuje do sprzedaży węgla dla mieszkańców na zasadach i warunkach określonych powołaną wyżej ustawą.